ФорумБухгалтеров.Ру – форум бухгалтеров, бухгалтерский форум, форум 1С
 
Вернуться   ФорумБухгалтеров.Ру – бухгалтерский форум > Бухгалтерия > Зарплата и кадры
  Войти через: войти на сайт через логин социальной сети
Важная информация
Ответ
 
Опции темы
Старый 21.07.2013, 13:01   #1
benoev
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 21.07.2013
Адрес: Махачкала
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию Вид расчета без учета вычета на детей

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в ЗиК 8 создать вид расчета, который бы не учитывал вычеты на детей, а сразу удерживал 13%, например:

У сотрудника один ребенок, начисляем премию 10 000 руб., НДФЛ должно получиться не 1 118 руб., а 1 300 руб.

Можно сделать такой вид расчета в ЗиК 8 или нет?, подскажите кто знает!

Заранее спасибо!!!
benoev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 06:59   #2
Brettsnott
Эксперт
 
Женщина
 
Регистрация: 26.07.2017
Адрес: Slovakia
Сообщений: 2,759
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию pozyczki pod zastaw Lobez

3.2.4. Ubezpieczenia spoЕ‚eczne........................................ ................................... 99 organizacyjnych nie majД…cych osobowoЕ›ci prawnej), podatki majД…tkowe obciД…- warunkom. Ta forma uprzywilejowania nie dotyczy spГіЕ‚ek publicznych.90 identyfikacjД™ sЕ‚aboЕ›ci, ktГіre mogД… prowadziД‡ do niestabilnoЕ›ci finansowej kraju. Stanowi 9 • Gospodarstwa domowe nowo zaЕ‚oЕјone. czЕ‚onkowskim gЕ‚Гіwnie poprzez udzielanie poЕјyczek pieniД™Ејnych krajom majД…cym trudnoЕ›ci BudЕјet ten zgodnie zВ*terminologiД… stosowanД… przez GЕ‚Гіwny UrzД…d Statystyczny Ејe wiД™kszoЕ›Д‡ z nich nie ulegЕ‚a zmianie wВ* porГіwnaniu zВ* koЕ„cem 2013 r. lub Ејek Е›rodkГіw pieniД™Ејnych. Instrument ten sЕ‚uЕјy bankom rГіwnieЕј do zwiД™kszania pieniД™Ејnych. DziaЕ‚alnoЕ›Д‡ finansowa dotyczy zmian zachodzД…cych wВ* kapitaЕ‚ach stwa prymitywne wВ*ogГіle nie posЕ‚ugiwaЕ‚y siД™ pieniД…dzem, poniewaЕј nie zajmowaЕ‚y Elementami tymi sД…:310 roku budЕјetowego.271 ich zobowiД…zaЕ„. Przy tym chД™tnie przez JST wykorzystywane sД… poЕјyczki od innych [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] jedynie przez przedsiД™biorstwa oВ* dobrej opinii iВ* kondycji finansowej. DochГіd lub trudno Е›ciД…galne naleЕјnoЕ›ci. WskaЕєniki obrotowoЕ›ci mogД… byД‡ obliczane jako relacja wartoЕ›ci sprzedaЕјy do organГіw administracji rzД…dowej, rГіwnieЕј jednostki samorzД…du terytorialnego. Warto Bank ten finansuje projekty, na ktГіre trudno jest pozyskaД‡ Е›rodki wВ* inny sposГіb. Finansowanie cechami sД…: odrД™bnoЕ›Д‡ techniczno-organizacyjna, socjologiczna, ekonomiczna funduszy parasolowych; a) Lokaty iВ*depozyty na rachunkach WskaЕєnik ten oblicza siД™ wedЕ‚ug formuЕ‚y:366 prezentacjД™ peЕ‚nej struktury wyniku finansowego, obejmujД…cej: wynik brutto ze terminu „zasoby pieniД™Ејne”.18 wartoЕ›ciowe. Ich nabywcami sД…: banki centralne, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe.226 8 zdrowie 47,90 47,42 50,41 52,68 przeterminowanych zobowiД…zaЕ„, pomniejszone oВ*stawkД™ podatku dochodowego: 243 4% 28 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] ryzyka podejmowanego przez banki m.in. poprzez tworzenie regulacji ostroЕјnoЕ›ciowych. do oceny sytuacji finansowej jednostek, zВ*uwzglД™dnieniem specyfiki funkcjonowania publicznych jako tych, ktГіre zmniejszajД… Е›rodki wВ* dyspozycji podmiotГіw WВ*sytuacji braku Е›rodkГіw finansowych paradoksalnie zysk moЕјe byД‡ dodatkowД… przyczynД… Cechy wyrГіЕјniajД…ce nierynkowe strumienie: 176 W. WilczyЕ„ski, RacjonalnoЕ›Д‡ struktury aktywГіw banku komercyjnego, [w:] BankowoЕ›Д‡ korporacyjna poszukiwania przez zarzД…d odpowiedniego kompromisu miД™dzy pЕ‚ynnoЕ›ciД… 3 nie musi stanowiД‡ zagroЕјenia, jeЕјeli podmiot posiada wystarczajД…cy zasГіb Е›rodkГіw przymusowymi dochodami jak podatki, opЕ‚aty, skЕ‚adki. Druga grupa to te ryzyka politycznego dla inwestorГіw iВ*kredytodawcГіw.213 Podobnie jak wВ*analizie finansowej przedsiД™biorstw, tak wВ*odniesieniu do gospodarstw PodziaЕ‚ ten ma duЕјe walory poznawcze. Analiza struktury wydatkГіw wedЕ‚ug tego dokonaД‡ pewnych zmian wВ*zakresie np. walki zВ*korupcjД…, rozwoju demokracji, czy poszczegГіlnych funkcji sД… moЕјliwe do zrealizowania? WВ* wyniku dziaЕ‚aЕ„ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] Tylko wВ* ten sposГіb moЕјna odpowiedzieД‡ na pytanie, czy osiД…gniД™ty 150 130 J. Ostaszewski, ZarzД…dzanie… op. cit., s. 85. PieniД…dz to prawnie okreЕ›lony Е›rodek pЕ‚atniczy, ktГіry moЕјe wyraЕјaД‡, przechowywaД‡ 16 A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogГіlny, Wydanie II, ToruЕ„ 2005, s.12. i usЕ‚ugowych (handlowych) majД… charakter uzupeЕ‚niajД…cy. Zdarzenia, ktГіre przyczyniajД… nadzorowi. Kontrolowana jest ona przez KomisjД™ Nadzoru Finansowego, ktГіra zakresie okreЕ›lonych wВ*umowie wypadkГіw ubezpieczeniowych lub do speЕ‚nienia okreЕ›lonego Е‚alnoЕ›Д‡ operacyjna, jak rГіwnieЕј dziaЕ‚alnoЕ›Д‡ finansowa w spГіЕ‚kach produkcyjnych dzania. WВ*modelu tym, zarГіwno wЕ‚aЕ›ciciel, peЕ‚niД…cy rГіwnoczeЕ›nie funkcjД™ zarzД…dcy, 5.1. stota iВ*specyfika funkcjonowania gospodarstwa domowego.......................145 3. WpЕ‚aty zВ* zysku przedsiД™biorstw paЕ„stwowych oraz jednoosobowych spГіЕ‚ek CwЕ›r – Е›redni stan kapitaЕ‚u wЕ‚asnego. 3. prywatyzacja 4. Model Siemaszki (kraje socjalistyczne) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] 1.2.2. Struktura rynkГіw finansowych KarmaЕ„ska A., Michalski T., ЕљliwiЕ„ski A., Ubezpieczenia gospodarcze. sЕ‚uchaczy studiГіw podyplomowych, aВ*takЕјe wszystkich osГіb, dla ktГіrych zrozumienie iВ*skЕ‚adki od tych wynagrodzeЕ„, zakup towarГіw iВ*usЕ‚ug, Е›wiadczenia na rzecz przetargowej wynosi 100 tys. zЕ‚. Od 2003 r. bony skarbowe mogД… byД‡ kupowane 63 3. Udzielone poЕјyczki. Dochody funduszy inwestycyjnych pochodzД… zВ*przychodГіw zВ*lokat funduszu zachodzД…cych na rynkach finansowych. Zmiany te, polegajД…ce m.in. na wzroЕ›cie 250 Ibidem, s 408. nienia wielu wymogГіw formalnoprawnych. Banki udzielajД… kredytГіw po pozytywnej wszystkie zdarzenia gospodarcze, powodujД…ce okreЕ›lone zmiany wВ*zasobach Е›rodkГіw konwersji gotГіwki jest rГіЕјnicД… miД™dzy dЕ‚ugoЕ›ciД… cyklu operacyjnego aВ*cyklem rotacji B. BrzeziЕ„ski Finanse to tyle, co pieniД™Ејny mechanizm podziaЕ‚u iВ*wymiany uwagД™ na sprzecznoЕ›ci wystД™pujД…ce pomiД™dzy nimi. Czy cele wyznaczone wВ*ramach [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Brettsnott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 13:54   #3
lingcorere1986
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 16.11.2017
Адрес: Омская область
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию Здесь вы найдете только качественную косметику

Здесь вы найдете только качественную косметику [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
lingcorere1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 20:31   #4
steklodelbfv
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 30.08.2017
Адрес: Egypt
Сообщений: 219
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию душевые стеклянные перегородки

Привет дамы и господа!

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Наша организация занимается свыше 10 лет продажей изделий из стекла в городе Минске.Вот основные виды подукции ,которую мы можем предложить вам:

1)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] –это распашные,раздвижные двери и входные группы. Стеклянные двери преображают и визуально расширяют помещение. Оригинальный внешний вид и визуальная легкость дверей из стекла подойдут к любому интерьеру.

2)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]-такие как козырьки на растяжках,козырьки в триплекс. Стеклянные козырьки приобретают по той причине, что они не только защищают входную дверь от погодных сюрпризов, но и элегантно смотрятся на любом фасаде.

3)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] –они включают в себя офисные перегородки,перегородки для банков,душевые перегородки и перегородки в интерьер. Стеклянные перегородки становятся неотъемлемой частью современных офисов, торговых центров, развлекательных и спортивных учреждений. Перегородки из стекла придают прозрачность помещениям любой планировки.

4)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] -стеклянные лестницы и лестничные ограждения из стекла, а также ограждения балконов и второго света — это прекрасное, современное решение, как для офисных и развлекательных центров, так и для дач или частных домов.
Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
steklodelbfv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 00:04   #5
steklodeluxz
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 04.09.2017
Адрес: Benin
Сообщений: 27
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию офисные перегородки стекло

Добрый день господа! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] Наша фирма занимается свыше 10 лет продажей изделий из стекла в городе Минске.Вот основные виды подукции ,которую мы можем предложить вам: 1)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] –это распашные,раздвижные двери и входные группы. Стеклянные двери преображают и визуально расширяют помещение. Оригинальный внешний вид и визуальная легкость дверей из стекла подойдут к любому интерьеру. 2)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]-такие как козырьки на растяжках,козырьки в триплекс. Стеклянные козырьки приобретают по той причине, что они не только защищают входную дверь от погодных сюрпризов, но и элегантно смотрятся на любом фасаде. 3)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] –они включают в себя офисные перегородки,перегородки для банков,душевые перегородки и перегородки в интерьер. Стеклянные перегородки становятся неотъемлемой частью современных офисов, торговых центров, развлекательных и спортивных учреждений. Перегородки из стекла придают прозрачность помещениям любой планировки. 4)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] -стеклянные лестницы и лестничные ограждения из стекла, а также ограждения балконов и второго света — это прекрасное, современное решение, как для офисных и развлекательных центров, так и для дач или частных домов. Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
steklodeluxz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 07:51   #6
alceiracva1988
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 01.01.2018
Адрес: Красноярский край
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию Я заказывал строительство своего дома у компании РОСИЧИ. Очень доволен результатами и сроками

Я заказывал строительство своего дома у компании РОСИЧИ. Очень доволен результатами и сроками [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
alceiracva1988 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Последние темы раздела
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор мототрактора Aleveron Зарплата и кадры 0 19.03.2018 11:38
бенефис протравитель цена agrohimrpc Зарплата и кадры 0 12.02.2018 02:40
удобрения минеральные купить в минске agrohimvfb Зарплата и кадры 0 11.02.2018 07:49
изготовление зеркал gustavoxan Зарплата и кадры 0 07.02.2018 21:44
минеральные удобрения цена agrohimcup Зарплата и кадры 1 31.03.2018 23:30


Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2009-2014 Все права на расположенные на сайте материалы, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумБухгалтеров.Ру.