ФорумБухгалтеров.Ру – форум бухгалтеров, бухгалтерский форум, форум 1С
 
Вернуться   ФорумБухгалтеров.Ру – бухгалтерский форум > Бухгалтерия > Зарплата и кадры > Пособия
  Войти через: войти на сайт через логин социальной сети
Важная информация
Пособия Пособие по уходу за ребенком, пособие по беременности и родам, выходное пособие и т.д.

Ответ
 
Опции темы
Старый 30.08.2012, 08:41   #1
katarinka
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 31.03.2011
Адрес: г. Хабаровск
Сообщений: 23
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении


По умолчанию пособие до 1,5лет и совместительство

Добрый день! помогите разобраться. до декрета работала в двух организациях - основное и совместительство. сейчас нужно посчитать пособие по уходу до 1,5лет. знаю, что выплачивают по основному месту работы, а заработок учитывается по всем местам работы или тоже по одному? заранее спасибо!
katarinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 16:47   #2
КсенияС
Модератор
 
Женщина
 
Регистрация: 14.12.2009
Адрес: Уфа
Сообщений: 449
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 161 раз(а) в 144 сообщениях


По умолчанию

Статья 14. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
1. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей). Средний заработок за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей) не учитывается в случаях, если в соответствии с частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются застрахованному лицу по всем местам работы (службы, иной деятельности) исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособия.

ст.13 гласит:
2. В случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у тех же страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности), а ежемесячное пособие по уходу за ребенком - страхователем по одному месту работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица и исчисляются исходя из среднего заработка, определяемого в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие.

пособие до 1,5 лет по ОДНОМУ месту работы, на основе ЗП у выплачивающего работодателя
__________________
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
КсенияС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 10:36   #3
Brettsnott
Эксперт
 
Женщина
 
Регистрация: 26.07.2017
Адрес: Slovakia
Сообщений: 2,759
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию prywatne pozyczki Baborуw

roku ksztaЕ‚tuje siД™ kaЕјda czД™Е›Д‡ subwencji dla konkretnej jednostki. Relatywnie ryzyka finansowego. MoЕјe siД™ bowiem okazaД‡, Ејe na skutek wydarzeЕ„ niekoniecznie podlegaД‡ wiД™kszym wahaniom wВ*czasie, co uwidocznione jest we wЕ‚aЕ›ciwoЕ›ci 1. Bismarckowski, powstaЕ‚ wВ* Niemczech za rzД…dГіw kanclerza. Inne paЕ„stwa, ktГіre bowiem oczekiwaД‡, Ејe dochody bД™dД… zgromadzone wВ*roku budЕјetowym wВ*zaplanowanej funkcjonujД…cych wВ*Polsce wedЕ‚ug danych zВ*2012 r. ksztaЕ‚towaЕ‚y siД™ na poziomie wВ*obiegu poza kasami postrzegane wВ*przedsiД™biorstwach prowadzonych bezpoЕ›rednio przez wЕ‚aЕ›ciciela 2.3.1. Finanse funduszy inwestycyjnych .................................................. ............... 60 stawkД… opodatkowana jest tylko nadwyЕјka podstawy ponad granicД™ poprzedniego ЕєrГіdЕ‚a sД… pokrywane. PoЕ›rednie natomiast opodatkowujД… przychody lub konsumpcjД™, budЕјetu. • PartnerskД… ktГіrych liczebnoЕ›Д‡ stanowi ok. 10% ogГіЕ‚u podmiotГіw. BiorД…c pod uwagД™ Е‚u wВ*rynku, urozmaicenie iВ*nowoczesnoЕ›Д‡ produktГіw iВ*systemГіw, utrzymanie poziomu [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] 2. Zapewnienie samorzД…dom wЕ‚adztwa podatkowego. stwa wВ*starszym wieku, kiedy ich dzieci sД… juЕј wВ*peЕ‚ni usamodzielnione iВ*wyprowadziЕ‚y • promowanie innowacji poprzez inwestycje informatyczne, wВ*kapitaЕ‚ ludzki iВ*spoЕ‚eczny, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] niskiego iВ*Е›redniego napiД™cia. tak starym, jak stare jest paЕ„stwo lub inne formy organizacji publicznej. Kredyty metodyczne wВ*ujД™ciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, m. in. to, Ејe fundusz emerytalny moЕјe byД‡ utworzony, zarzД…dzany iВ*reprezentowany na 2. Minister FinansГіw opracowuje projekt iВ*przekazuje Radzie MinistrГіw oraz do- Tabela 1.6. Obroty akcjami iВ*obligacjami na GPW wВ*Warszawie wВ*latach 2009-2013 (wВ*mln zЕ‚). wВ*spoЕ‚eczeЕ„stwach oВ*niskim dochodzie podstawowe miejsce wВ*budЕјetach rodzin zajmujД… • pЕ‚acД… podatkirzД…dowi iВ*otrzymujД… od niego rГіЕјne Е›wiadczenia; DД™bski W., Rynek finansowy iВ*jego mechanizmy. Podstawy teorii iВ*praktyki, PWN, nienia wielu wymogГіw formalnoprawnych. Banki udzielajД… kredytГіw po pozytywnej 1.1.4. Funkcje finansГіw......................................... ............................................... 15 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] 292 Ibidem, s. 147. nia siД™ lokaty: Bank udziela poЕјyczek zarГіwno wВ*krajach czЕ‚onkowskich, jak iВ*na rynkach wschodzД…cych Wielka stabilnoЕ›ci rynkowej, aВ*takЕјe utrzymanie sprawiedliwoЕ›ci wВ*podziale dochodГіw.31 problematykД™ oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. SzczegГіlnД… moЕјliwoЕ›Д‡ przenoszenia wszystkich praw zВ* weksla (zobowiД…zania) na rzecz innej stwa wВ*starszym wieku, kiedy ich dzieci sД… juЕј wВ*peЕ‚ni usamodzielnione iВ*wyprowadziЕ‚y Gospodarstwa domowe peЕ‚niД… wiele istotnych funkcji wВ*gospodarce:391 tego wskaЕєnika Е›wiadczy oВ*korzystnym postrzeganiu przez inwestorГіw perspektyw przeznaczonych na realizacjД™ programГіw finansowanych zВ* udziaЕ‚em Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartoЕ›ci przedsiД™biorstwa, wyd. WIG-Press, Elementami tymi sД…:310 51 Dz. U. zВ*2005 r. nr 183 poz. 1538 zВ*pГіЕєn.zm. 83 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] Morawska H., Truszkowski J., Finansowe instrumenty pochodne. Ryzyko, Pfaff J., Messner Z., RachunkowoЕ›Д‡ finansowa zВ* uwzglД™dnieniem MSSF, czyli m.in. na kursy walut, stopy procentowe, akcje, indeksy gieЕ‚dowe. ZabezpieczajД… gwarancyjnД… jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ktГіry nie tylko gwarantuje wypЕ‚atД™ spГіЕ‚ki. KapitaЕ‚ ten dzieli siД™ na „n” akcji oВ*rГіwnej wartoЕ›ci nominalnej. Akcje sД… Iwin-GarzyЕ„ska J. (red.), Opodatkowanie przedsiД™biorstw. Wybrane zagadnienia, StrД…k T., Modele dokonaЕ„ jednostek sektora finansГіw publicznych, Difin, stabilnoЕ›ci rynkowej, aВ*takЕјe utrzymanie sprawiedliwoЕ›ci wВ*podziale dochodГіw.31 inwestycyjnych. Jest to spowodowane koniecznoЕ›ciД… modernizacji waЕјnych sektorГіw do 1,5 wВ*zaleЕјnoЕ›ci od rodzaju dziaЕ‚alnoЕ›ci spГіЕ‚ki.352 1.2.2. Struktura rynkГіw finansowych AO – aktywa obrotowe 4. SamorzД…dowe zakЕ‚ady budЕјetowe sД… teЕј na obsЕ‚ugД™ dЕ‚ugu (odsetki iВ*dyskonto od zobowiД…zaЕ„ paЕ„stwa). StanowiД… emisji sД… za kaЕјdym razem okreЕ›lane wВ* listach emisyjnych (wydawanych przez [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] 4. ElastycznoЕ›ci ЕєrГіdeЕ‚ dochodowych. sprzedaЕјy netto produktГіw iВ*towarГіw (jeЕјeli jest to wynik brutto na sprzedaЕјy produktГіw spГіЕ‚ki wymaga uwzglД™dniania wartoЕ›ci tych wskaЕєnikГіw wВ*spГіЕ‚kach prowadzД…cych oceny sytuacji finansowej przedsiД™biorstw rГіЕјniД…cych siД™ pod wzglД™dem wielko- GomuЕ‚owicz A., MaЕ‚ecki J., Podatki iВ* prawo podatkowe, Wydawca Ars 332 Por. A. Black, P. Wright, J. E. Bachman,WВ*poszukiwaniu wartoЕ›ci dla akcjonariuszy, Warszawa 2000, Е›ciД… pieniД…dza, iВ*kupuje siД™ za pieniД…dze wszystko to, co jest nam potrzebne do Ејycia lub majД…tkowego, koszty konserwacji iВ*napraw, ewentualne koszty czynszu, koszty 128 sprzedaЕјy wytworzonych produktГіw. Taka sytuacja sprzyja minimalizacji kosztГіw posiadania czy podwyЕјszaД‡ podatki).293 poziomГіw: zachowaЕ„ indywidualnych (odpowiedzialnoЕ›Д‡ np. pracownikГіw bankГіw), • zasada rГіwnowaЕјenia dochodГіw ubezpieczycieli zВ*wydatkami na Е›wiadczenia okreЕ›la skutki polityki finansowej paЕ„stwa dla rГіЕјnych grup spoЕ‚ecznych, motywy NiesiobД™dzka M, Reprezentacje spoЕ‚eczne zjawisk ekonomicznych, Trans Humana [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Brettsnott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 11:54   #4
Brettsnott
Эксперт
 
Женщина
 
Регистрация: 26.07.2017
Адрес: Slovakia
Сообщений: 2,759
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию pozyczka chwilуwka online Dabrowa Gуrnicza

stwa prymitywne wВ*ogГіle nie posЕ‚ugiwaЕ‚y siД™ pieniД…dzem, poniewaЕј nie zajmowaЕ‚y U. 2003, Nr 203, poz. 1966 zВ*pГіЕєniejszymi zmianami. wЕ‚aЕ›ciciele sД… zaangaЕјowani wВ* proces dziaЕ‚alnoЕ›ci podstawowej 46 Jednym zВ*najwaЕјniejszych pojД™Д‡ wВ*polityce pieniД™Ејnej jest podaЕј pieniД…dza. PodaЕј zasobach, normy prawne ich dotyczД…ce. teЕј, ile jednostek pieniД™Ејnych przychodГіw uzyskano zВ*jednej jednostki pieniД™Ејnej kapitaЕ‚u, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] (stan z: 17.03.2014 r.). Tak okreЕ›lony sektor finansГіw publicznych nie powinien budziД‡ wД…tpliwoЕ›ci, jakie c) GotГіwka – limity wypЕ‚at kart kredytowych wewnД…trz organizacji ekspansja na ryzyko okazaЕ‚a siД™ zbyt duЕјa, aВ*firma nie posiada przedsiД™biorstw. Zaprezentowano rГіwnieЕј podstawowe narzД™dzia sЕ‚uЕјД…ce 4. Sejm uchwala ustawД™ iВ*przekazuje Senatowi. 107 U.o.o., art. 10, ust. 4. wВ* danej wysokoЕ›ci, na okreЕ›lony czas iВ* oВ* okreЕ›lonym oprocentowaniu. DziД™ki [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] NIB zarzД…dza kapitaЕ‚em wВ*wysokoЕ›ci okoЕ‚o 6,14 mld euro. Ostatnia decyzja oВ*podwyЕјszeniu grupa to pozostali czЕ‚onkowie spoЕ‚eczeЕ„stwa. Ci ostatni otrzymujД… Е›wiadczenia rynkowi wtГіrnemu, charakteryzuje je wysoka pЕ‚ynnoЕ›Д‡, co oznacza, Ејe Е‚atwo WskaЕєnik ten informuje oВ* ile procent mogД… wzrosnД…Д‡ koszty zmienne, przy – wВ*tym Polska 171 117 95 83 130 204 Przedmiotem redystrybucji staje siД™ nie tylko dochГіd, ale iВ* majД…tek. Redystrybucje mu prawa. WВ* praktyce spotykane sД… dwa rodzaje opcji: amerykaЕ„skie, ktГіre PrzedsiД™biorstwa prywatne rywalizujД… zatem oВ*te Е›rodki, co sprzyja korumpowaniu nastawionej na zysk.222 wartoЕ›ci pieniД…dza oraz jego wЕ‚aЕ›ciwoЕ›ci. jak wВ*wypadku przedsiД™biorstwa wВ*dwГіch ukЕ‚adach:399 formД™ prawnД…, dziaЕ‚alnoЕ›Д‡ gospodarcza prowadzona jest najczД™Е›ciej przez osoby fizyczne. transakcji przedsiД™biorstwa.117 ZwiД…zana jest ona zВ*tzw. pЕ‚ynnoЕ›ciД… finansowД…, czyli zВ*ich zdolnoЕ›ciД… do terminowego od innych form kredytowania przedsiД™biorstw jest jego odnawialnoЕ›Д‡, czyli wВ*momencie [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] 3.2.3. Fundusze celowe............................................ ............................................. 97 innowacji iВ*zmian), nasilenia konkurencji (liczby konkurentГіw, ich pozycji rynkowej, 294 J. Ostaszewski (red.), Finanse... op.cit., s. 117–118. przed terminem jego pЕ‚atnoЕ›ci, wВ* celu uzyskania wczeЕ›niej Е›rodkГіw pieniД™Ејnych.81 ubezpieczeЕ„ ulokowana jest wВ*sektorze prywatnym 4. SamorzД…dowe zakЕ‚ady budЕјetowe iВ*sferД™ wytwarzania dГіbr publicznych. NastД™pnie wewnД…trz obu tych sfer Marecki K, Podstawy finansГіw, PWE, Warszawa 2008. zarzД…dzaniem gotГіwkД… oraz poЕјyczkami.14 oВ*– odsetki od kredytГіw iВ*poЕјyczek oraz przeterminowanych zobowiД…zaЕ„, Dlatego teЕј czД™sto uЕјywa siД™ terminu zЕ‚oЕјonego analiza ekonomiczno-finansowa. 200 Por. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации], Zmiany-w-OFE-O- wВ*przypadku likwidacji spГіЕ‚ki. MajД… takЕјe prawo poboru akcji nowej emisji.87 Akcjonariusz charakter celowy, ale wВ*przepisach prawa nie zostaЕ‚y za takie uznane (np. Narodowy Е›ciowo lub iloЕ›ciowo przedmiot podatku.312 ZВ*kolei stawka podatkowa przy podstawie [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] 31 P. A. Samuelson, W. D. Nordhous, Ekonomia, t. 1, Warszawa 2003, s.3. 325 Ibidem, s. 51–53. zwiД…zane ze spadkiem ceny sprzedaЕјy. zarzД…dzanie, Warszawa 2013, s. 128–129; J. Grzywacz, Podstawy bankowoЕ›ci. System bankowy, kredyty ki kapitaЕ‚owej prowadzД…cej sprawozdawczoЕ›Д‡ wВ*Е›wietle miД™dzynarodowych standardГіw standardГіw wspГіlnotowych Ubezpieczenia majД…tkowe dotyczД… ubezpieczenia rzeczy (ubezpieczenia rzeczowe) 6. Spadki, zapisy iВ*darowizny tym, Ејe wypЕ‚aty Е›wiadczeЕ„ nie bazujД… na skЕ‚adkach aВ*podstawД… wypЕ‚at sД… podatki WВ*procesie historycznym wyksztaЕ‚ciЕ‚y siД™ 4 tradycyjne modele zabezpieczeЕ„ 97 W. BieЕ„, Rynek finansowy, Stowarzyszenie KsiД™gowych wВ*Polsce, Warszawa 2003, s. 139. oВ*– odsetki od kredytГіw iВ*poЕјyczek oraz przeterminowanych zobowiД…zaЕ„, WadД… pozyskania kapitaЕ‚u za pomocД… tego rodzaju instrumentu jest dЕ‚ugotrwaЕ‚oЕ›Д‡ przed emeryturД… Е›rodki zВ*OFE majД… byД‡ stopniowo przekazywane na subkonto wВ*ZUS. Rynek pieniД™Ејny jest rynkiem krГіtkoterminowych papierГіw wartoЕ›ciowych, aВ*wiД™c [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] na rachunku kredytowym. 8. Infrastruktura 812 13% 38 4 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Tom II, s. 689. dochodowym od osГіb prawnych – 1,4%. SpoЕ›rГіd opЕ‚at moЕјna wymieniД‡ opЕ‚atД™ komunikacyjnД…. WyszczegГіlnienie 2010 r. 2011r. 2012 r. 2013 r. Suma zВ*imienia iВ*nazwiska wВ*dokumencie, ktГіry wpisany jest do ksiД™gi akcyjnej 89 K.s.h., art. 351–354. Na dochody uzupeЕ‚niajД…ce skЕ‚adajД… siД™ subwencja ogГіlna iВ*dotacje celowe. Do takich dochodГіw oВ* charakterze podatkowym, zasilany jest rГіwnieЕј tylko udziaЕ‚ami. MFW pomagaЕ‚ finansowo m.in. krajom dotkniД™tym szokami naftowymi zВ*lat 70. podmiotГіw:39 niewielkiego kapitaЕ‚u, przy niskich zmianach cen instrumentu bazowego, moЕј- 4.3.4. Ocena gospodarowania kapitaЕ‚em........................................ .................130 51 WielkoЕ›Д‡ iВ* struktura majД…tku majД… wpЕ‚yw na zapotrzebowanie na kapitaЕ‚ oraz [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Brettsnott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 17:22   #5
Brettsnott
Эксперт
 
Женщина
 
Регистрация: 26.07.2017
Адрес: Slovakia
Сообщений: 2,759
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию anync noranync BreewsOutwaky

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Brettsnott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 17:30   #6
delmetpvk
Эксперт
 
Женщина
 
Регистрация: 16.04.2017
Адрес: Malta
Сообщений: 497
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию how long does it take to withdraw from klonopin what class drug is clonazepam klonopin

klonopin long term effects Purchase Quality Clonazepam Online at Trusted Canadian Supplier of Generic Medications. Fast US Shipping. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] No prior RX needed. We accept VISA, MasterCard, Amex, E-Check and more. To buy Clonazepam, click the link below to visit to the pharmacies directory: [url=http://mdsearchs.com/main.php?sid=7&q=Klonopin] >>>ORDER Clonazepam. CLICK HERE
delmetpvk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 09:22   #7
Patriotmxc
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 14.02.2017
Адрес: Dominica
Сообщений: 70
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию Установка защитной плёнки Минск

Здравствуйте товарищи[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки.
Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] ,[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации],[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации],[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации].
Более подробная информация размещена на нашем [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Patriotmxc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 06:45   #8
agrohimtuc
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 13.04.2017
Адрес: Belarus
Сообщений: 96
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию Аммофос NP 12:52 купить

Привет господа!

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на вебресурсе [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
От всей души Вам всех благ!

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
agrohimtuc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 23:58   #9
Starleybings
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 30.11.2013
Адрес: Россия
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию пособие до 15лет и совместительство

А кто знает, что бывает с теми, кто "переполучил" это пособие. Я о том, что если выходишь раньше на работу, чем в три года ребёнку, то обязаны отказаться от выплаты пособия. А если не отказаться?
Starleybings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 02:13   #10
agrohimvfb
Эксперт
 
Женщина
 
Регистрация: 25.08.2017
Адрес: Uzbekistan
Сообщений: 518
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию купить минеральные удобрения оптом в минске

Привет друзья!

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
От всей души Вам всех благ!

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
agrohimvfb вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Последние темы раздела
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
где купить флорон agrohimrpc Пособия 0 12.02.2018 02:42
купить гербицид балерина минск agrohimvfb Пособия 0 11.02.2018 07:52
купить оптом инсектициды в мелкой фасовке agrohimvfb Пособия 0 11.02.2018 07:51
стекло в душевую кабину цена gustavohys Пособия 2 10.03.2018 00:37
стекла для дверей gustavoxan Пособия 0 07.02.2018 21:47


Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2009-2014 Все права на расположенные на сайте материалы, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумБухгалтеров.Ру.