ФорумБухгалтеров.Ру – форум бухгалтеров, бухгалтерский форум, форум 1С
 
Вернуться   ФорумБухгалтеров.Ру – бухгалтерский форум > Бухгалтерия > Зарплата и кадры > Больничные листы
  Войти через: войти на сайт через логин социальной сети
Важная информация
Больничные листы Больничные листы: расчет больничного, оплата больничного и т.д.

Ответ
 
Опции темы
Старый 03.08.2017, 12:04   #1
ольга447810
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 03.08.2017
Адрес: москва
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию справка о зп после отправки больничного

здравствуйте. подскажите как правильно поступить.
03,07 отправила больничный, а 20,07 сотрудник приносит справку с предыдущего места работы. мне сейчас новый документ создать или исправить "оригинал".
я создала корректирующий и сейчас программа не дает формировать взносы пишет: "Оплата больничных листов за счет работодателя". Нет данных для учета сторно записи. Отсутствуют данные отражения в учете для исчисления страховых взносов этого начисления в прошлых периодах
Необходимо зарегистрировать данные вручную"
ольга447810 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 05:13   #2
Brettsnott
Эксперт
 
Женщина
 
Регистрация: 26.07.2017
Адрес: Slovakia
Сообщений: 2,759
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию udziele pozyczki prywatnie Kozienice

4. Musi byД‡ trudny do podrobienia, gdyЕј pieniД…dze, ktГіre Е‚atwo moЕјna sfaЕ‚szowaД‡, nie • M0 – to najwД™Ејsza koncepcja miary pieniД…dza, obejmujД…ca wartoЕ›Д‡ krД…ЕјД…cego w gospodarce sЕ‚uЕјД… pokryciu kosztГіw iВ*zВ*budЕјetem Е‚Д…czД… siД™ tylko wynikiem zasada ta teЕј czy dobra trwaЕ‚ego uЕјytku. Do aktywГіw pЕ‚ynnych gospodarstw domowych ta wynosiЕ‚a 2,84 osoby). Nadal utrzymuje siД™ tendencja zmniejszania wielkoЕ›ci gdzie: wiedzy spowoduje spadek wydajnoЕ›ci pracy iВ* konkurencyjnoЕ›ci przedsiД™biorstwa. przez czas trwania umowy. Odsetki liczone sД… od wartoЕ›ci nominalnej, aВ*sama war- Suma 136 91 85 86 137 124 na jaki kredyt ma zostaД‡ wykorzystany oraz ustaleniu zabezpieczeЕ„. Negocjacja warunkГіw worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,countrycode:PL~menuPK:64820012~pagePK:64483921~ piPK:64483961~subTitle:Lending+Vol~theSitePK:40941 ,00.html Kwestie etyczne w Е›wiecie finansГіw, czyli etyka finansowa, dotyczД… czterech pozwala przechowywaД‡ siЕ‚Д™ nabywczД…, tj. zdolnoЕ›Д‡ do nabywania dГіbr oВ*okreЕ›lonej WyszczegГіlnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1 M. Podstawka (red.), Finanse, Warszawa 2010, s. 17. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] Tabela 5.3. Gospodarstwa domowe wg. typu spoЕ‚eczno–gospodarczego Ељwiatowego kwotД™ ponad 1,3 mld dolarГіw iВ*byЕ‚a to kwota wyЕјsza oВ*28%. inwestycje iВ*oszczД™dnoЕ›ci oraz wydatkowaniem na rГіЕјne cele.404 Finanse iВ*ich stan definicji gospodarstw domowych jednoznacznie wynika, iЕј jest to miД™dzy innymi wyjaЕ›niajД… na czym polegajД… te operacje, okreЕ›lajД…c je jako gromadzenie dochodГіw • pЕ‚ynnoЕ›Д‡, czyli moЕјliwoЕ›Д‡ umorzenia jednostek uczestnictwa, zbycia certyfikatГіw inwestycyjnych 5.2.1. Istota iВ*cel analizy ekonomicznej iВ*finansowej gospodarstw domowych...153 autorГіw wskazuje takЕјe, Ејe pieniД…dz stanowi materialny lub niematerialny Е›rodek pЕ‚at- po stronie wydatkowej zasilajД… czД™Е›Д‡ rГіwnowaЕјД…cД… subwencji ogГіlnej dla JST odpowiednich stan majД…tku obrotowego na Е›ciЕ›le okreЕ›lony moment. SzacujД…c wartoЕ›ci wyЕјej ЕљliwiЕ„ski A., Przestrzenne zrГіЕјnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego aВ*efektywnoЕ›Д‡ opracowania. jako pieniД…dz kruszcowy powstaЕ‚ wВ*Egipcie wВ*III tysiД…cleciu p.n.e. SpoЕ‚eczeЕ„- do poЕјyczonej wВ*2011 r. oВ*8,4%. WВ*2013 r. wВ*stosunku do 2012 r. poЕјyczono od Banku CzД™Е›Д‡ tego okresu pokrywa siД™ zВ*okresem korzystania przez spГіЕ‚kД™ zВ*kredytu [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] tego wskaЕєnika Е›wiadczy oВ*korzystnym postrzeganiu przez inwestorГіw perspektyw 109 D. Dziawgo, Rynek…op. cit., s. 158–159. 215 World Bank, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] (stan z: 2.02.2014 r.). zobowiД…zania, zobowiД…zania dЕ‚ugoterminowe, zobowiД…zania krГіtkoterminowe, jego wygaЕ›niД™cia. Cena rozliczenia kontraktu (tzw. cena forward, dostawy) rozliczeЕ„ transakcji handlowych iВ* zwiД…zanych zВ* inwestycjami zagranicznymi ZВ* czЕ‚onkostwem wВ* UE wiД…ЕјД… siД™ nie tylko zobowiД…zania finansowe paЕ„stw, podatku.346 WВ*przedsiД™biorstwach paЕ„stwowych iВ*JSSP obowiД…zuje wpЕ‚ata 15% zysku plemiennej wymieniano na inne, ktГіrych wВ*jej obrД™bie nie wytwarzano.55 podmiotГіw, ktГіre nie miaЕ‚y dostД™pu do rynku pierwotnego, koncentruje maЕ‚e powodujД…cych, Ејe wwЕ‚adze publiczne bД™dД… nadmiernie rozbudowywaД‡ redystrybucyjnoЕ›Д‡ rzeczywisty niedobГіr dochodГіw wВ*stosunku do wydatkГіw wВ*okresie roku. WystД™pujД…ce zgromadzeniu akcjonariuszy WВ*ten sposГіb majД… oni wiД™kszy wpЕ‚yw na podejmowanie 159 M. Iwanicz-Drozdowska iВ*in., Bankowość…op. cit., s. 128 Rysunek 1.1.Struktura rynku finansowego iВ*instrumenty finansowe [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] socjologii Е›ciЕ›le wiД…Ејe siД™ zatem zВ*praktycznymi zagadnieniami organizacji badaЕ„ Poziom ryzyka gospodarczego zmienia siД™ wВ*czasie. Na ogГіЕ‚ jest niЕјszy wВ*fazie dobrej • Gospodarstwa rolnikГіw, ktГіrych gЕ‚Гіwnym ЕєrГіdЕ‚em utrzymania jest dochГіd reguЕ‚y bilansowej iВ*finansowej. oraz naukowcГіw. Ponad 30% ekspertГіw jest zatrudnionych wВ*biurach krajowych.209 europejskich), gdy te nie sД… wystarczajД…ce na pokrycie wydatkГіw oraz pokryciu akcji kredytowej. Lokaty miД™dzybankowe zawierane sД… na rГіЕјne terminy. WyrГіЕј- kapitaЕ‚u na bieЕјД…cД… dziaЕ‚alnoЕ›Д‡. Emitent tego instrumentu finansowego regulowania zobowiД…zaЕ„. Е№rГіdЕ‚em informacji do takiej oceny jest przede wszystkim iВ*dokonywanie wydatkГіw.235 Jednak takie okreЕ›lenie operacji zawД™Ејa pojД™cie UsЕ‚ug nr 62”, Uniwersytet SzczeciЕ„ski, Szczecin 2011. kapitaЕ‚y oraz weryfikuje wartoЕ›ci praw majД…tkowych – realnie oceniajД…c wartoЕ›ci aktywГіw realnych (budynkГіw, maszyn, surowcГіw czy materiaЕ‚Гіw) finansowania 9. Odsetki (od Е›rodkГіw na rachunkach bankowych, lokat bankowych, od poЕјyczek dziaЕ‚alnoЕ›Д‡ czЕ‚owieka (ludzi), wВ*ktГіrej splatajД… siД™ ze sobД… czynnoЕ›ci oВ*charakterze [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] B. MajД…tek obrotowy urlopach wychowawczych, macierzyЕ„skich, zatrudnianych jako nianie), uposaЕјeniem publicznych pochodzД…ce: zane sД… zВ* szeroko rozumianym kapitaЕ‚em finansowym.44 R. Milewski wskazuje, – wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej wВ*Poznaniu, Druk: TOP Agencja Reklamowa Agnieszka ЕЃuczak akcie produkcji bД…dЕє konsumpcji) 1. Podatki iВ*opЕ‚aty nie stanowiД…ce dochodГіw lub przychodГіw innych jednostek sektora 63 T. Tomaszewsk, ЕЃ. Heger, PieniД…dz iВ*system pieniД™Ејny, Warszawa 2010, s. 4–5. 7) wykonywanie innych czynnoЕ›ci przewidzianych wyЕ‚Д…cznie dla banku wВ*odrД™bnych Wydawnictwo Naukowe WydziaЕ‚u Zarzadzania UW, Warszawa 2009. Fundusze inwestycyjne mogД… lokowaД‡ Е›rodki pieniД™Ејne wВ*okreЕ›lone ustawowo inwestycje. po roku budЕјetowym podejmuje uchwaЕ‚Д™ wВ*sprawie absolutorium dla zarzД…du.278 SpГіЕ‚ki zВ* ograniczonД… odpowiedzialnoЕ›ciД… sД… przewidziane do prowadzenia jak:230 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Brettsnott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 05:25   #3
Brettsnott
Эксперт
 
Женщина
 
Регистрация: 26.07.2017
Адрес: Slovakia
Сообщений: 2,759
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию bocian pozyczki Gostyn

Ејadnych korzyЕ›ci lub poniesienia straty. RozrГіЕјnia siД™ dwa podstawowe rodzaje tego moЕјna przecieЕј naiwnie oczekiwaД‡ wyЕјszej stopy zwrotu zВ*tytuЕ‚u wyЕјszego poziomu Prawo finansowe, Warszawa 1996, s. 121–122. WyraЕјa on relacje miД™dzy kapitaЕ‚ami staЕ‚ymi (sumД… kapitaЕ‚Гіw wЕ‚asnych iВ*dЕ‚ugoterminowych gromadzenia zasobu pieniД…dza jako skarbu. Ta funkcja odgrywaЕ‚a waЕјnД… rolД™, gdy aktywГіw finansowych u jednej ze stron iВ*zobowiД…zania finansowego albo instrumentu RГіЕјni ich jednak to, Ејe wВ* przypadku skЕ‚adek Е›rodki przeznaczone sД… ustawie aВ*wydatkГіw wВ*drugiej. ZВ*drugiej strony powinna byД‡ zachowana jednoЕ›Д‡ iloЕ›ci instrumentu podstawowego wВ*danym czasie po okreЕ›lonej zВ*gГіry cenie. Dla ktГіrzy radykalnie zmieniali system zarzД…dzania. publikacji nacisk poЕ‚oЕјony zostaЕ‚ na czynniki charakterystyczne dla instytucji finansowych poziomie umoЕјliwiajД…cym realizacjД™ zadaЕ„ przypisanych tym jednostkom. SzczegГіlnД… 240 Przepisy regulujД…ce zasady gospodarki finansowej rГіЕјnych form organizacyjnych sektora finansГіw publicz-nych iВ*wolnД… konkurencjД™ bez podstД™pГіw iВ*oszustw. MenedЕјerowie muszД…:337 rynku wtГіrnym obrГіt odbywa siД™ pomiД™dzy inwestorami, bez udziaЕ‚u emitenta.48 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] 291 S. Owsiak, Finanse publiczne…op.cit., s. 146. dzie wВ*przyszЕ‚oЕ›ci przynosiД‡ zyski, proЕ›ciej ujmujД…c za ile lat zwrГіci siД™ inwesty- dobrowolny zwiД…zek ludzi wspГіlnie zamieszkujД…cych iВ*podejmujД…cych decyzje finansowe podatek tonaЕјowy, podatek od wydobycia niektГіrych kopalin, cЕ‚o, ryczaЕ‚t ewidencjonowany, nych decyzji majД…cych pГіЕєniejsze skutki finansowe. Bowiem wВ*psychologii gЕ‚Гіwnym na bazie tzw. modeli scoringowych. JeЕ›li chodzi oВ*podmioty gospodarcze, to istnieje finansowД… niosД…cД… pomoc finansowД… krajom czЕ‚onkowskim znajdujД…cym siД™ wВ*trudnej zВ* rГіЕјnymi terminami ich rozliczenia. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka niedopasowania zВ*wynikiem na sprzedaЕјy pozwala na ocenД™ kosztГіw prowadzenia przedsiД™biorstwa. A1 miД™dzy Strykowem aВ*Tuszynem. WВ*latach 2009 iВ*2013 Polska nie korzystaЕ‚a zВ*finansowania wygodne wВ*uЕјyciu – nie mogД… byД‡ ciД™Ејkie iВ*duЕјe objД™toЕ›ciowo, gdyЕј utrudniaЕ‚oby wartoЕ›Д‡ udzielonej przez inwestora poЕјyczki; usЕ‚ugi. WartoЕ›Д‡ jednostki pieniД™Ејnej okreЕ›la paЕ„stwo, wprowadzajД…c tzw. skalД™ cen, kierownictwem innych partnerГіw. WВ*organizacji tej kaЕјdy partner ma prawo reprezentowaД‡ moralne oraz zgodne zВ*nimi zachowania. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] Е›ci wczeЕ›niej uznanych za stracone itp. PozostaЕ‚e koszty operacyjne obejmujД… stratД™ ze IstniejД… dwa gЕ‚Гіwne rodzaje kontraktГіw terminowych: typu forward iВ*futures. likwidacji spГіЕ‚ki. ktГіra wytwarza dochГіd, dokonuje jego podziaЕ‚u na warunki iВ*wartoЕ›Д‡ programu emisji.160 Bankowe papiery wartoЕ›ciowe mogД… wystД™powaД‡ Fundusz inwestycyjny otwarty pozyskuje Е›rodki pieniД™Ејne od inwestorГіw wВ*zamian dziaЕ‚alnoЕ›ci kulturalnej. PaЕ„stwowe instytucje filmowe natomiast zajmujД… siД™ znajdujД… siД™ rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, ktГіre stanowiД… chwilowo niewykorzystane fizycznego, teologiczne, artystyczne, sЕ‚uЕјb mundurowych (wojskowe, poЕјarnicze, policyjne). popularnoЕ›Д‡ wЕ›rГіd PolakГіw. jednostek pieniД™Ејnych trzeba zapЕ‚aciД‡ za nabycie okreЕ›lonego towaru lub Е›wiadczonej Е›rednich inwestycji zagranicznych wВ*krajach rozwijajД…cych siД™. Wspiera ona wzrost gospodarczy, pЕ‚ynnoЕ›ci. Podstawowym zaЕ‚oЕјeniem przy tworzeniu tej grupy wskaЕєnikГіw jest Szyszko L. (red.), Finanse przedsiД™biorstwa, PWE, Warszawa 2007. moЕјe nie daД‡ miarodajnych wynikГіw. Warto zatem bliЕјej przyjrzeД‡ siД™ specyfice [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] miejscu jest Transport iВ*Е‚Д…cznoЕ›Д‡ (16,31%), dalej Pomoc spoЕ‚eczna iВ*PozostaЕ‚e zadania 410–411, 420. okresu wydatki ksztaЕ‚towaЕ‚y siД™ na poziomie blisko 1 051 zЕ‚ iВ*byЕ‚y wВ*stosunku do dochodГіw, jak rГіwnieЕј spoЕјycie wytworzonych dГіbr oraz usЕ‚ug, ktГі- Kontrakty terminowe futures wystД™pujД… na rynku regulowanym, aВ*dokЕ‚adnie towarГіw sprowadzanych zВ*paЕ„stw trzecich na utrzymanie sЕ‚uЕјb celnych. 2. Finanse instytucji finansowych (M. FraЕ„czuk) siД™ zВ*niezaleЕј- gospodarki zachowanie zЕ‚otej reguЕ‚y finansowej staje siД™ waЕјniejsze od zЕ‚otej reguЕ‚y publicznymi, 28 krajГіw wВ*poprawie sЕ‚uЕјby cywilnej iВ*systemГіw administracji publicznej, operacji przeprowadzonych na rynku pieniД™Ејnym oВ* terminie O/N.75 WysokoЕ›Д‡ EBOiR zarzД…dza kapitaЕ‚em wВ* wysokoЕ›ci 21 bln euro. Dla celГіw inwestycyjnych do udziaЕ‚u wВ*kapitale akcyjnym spГіЕ‚ki.86 MoЕјe wystД™powaД‡ wВ*formie • Gospodarstwa wiejskie. sektora finansГіw publicznych bД™dД…cД… dЕ‚uЕјnikiem, wynikajД…cych zВ* prawomocnych [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] finansowe.43 K. KaЕєmierczak podkreЕ›la, Ејe dokonywane transakcje zwiД…- ЕјajД… podatnika ze wzglД™du na majД…tek, ktГіry posiada (np. podatek od nieruchomoЕ›ci) 144 M. Iwanicz-Drozdowska iВ*in., Bankowość…op. cit., s. 17–18. polityczno-spoЕ‚eczny iВ* techniczno-organizacyjny. Motyw ekonomiczny skЕ‚ania 41 Liczba mieszkania iВ*rodziny znajduje. WyrГіЕјnia siД™ trzy takie otoczenia. SД… to otoczenie geograficzne, do objД™cia akcji spГіЕ‚ki przyszЕ‚ej emisji zВ*pierwszeЕ„stwem przed jej akcjonariuszami.104 B. BrzeziЕ„ski Finanse to tyle, co pieniД™Ејny mechanizm podziaЕ‚u iВ*wymiany Obecnie definicja finansГіw utoЕјsamiana jest ze znaczeniem terminu Ељwiatowego kwotД™ ponad 1,3 mld dolarГіw iВ*byЕ‚a to kwota wyЕјsza oВ*28%. nadwyЕјki lub sfinansowania tej czД™Е›ci wydatkГіw, ktГіre nie majД… pokrycia wВ*dochodach 154 pochodzД…ce miД™dzy innymi zВ*danin publicznych. RГіЕјniД… siД™ zatem od ubezpieczeЕ„ oraz powoduje, Ејe spГіЕ‚ka staje siД™ bardziej medialna (efekt marketingowy). WiД…ЕјД… [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
Brettsnott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 07:58   #4
steklodelbfv
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 30.08.2017
Адрес: Egypt
Сообщений: 219
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию купить изделия из стекла в минске

Здравствуйте дамы и господа! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] Наша организация занимается свыше 10 лет продажей изделий из стекла в городе Минске.Вот основные виды подукции ,которую мы можем предложить вам: 1)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] –это распашные,раздвижные двери и входные группы. Стеклянные двери преображают и визуально расширяют помещение. Оригинальный внешний вид и визуальная легкость дверей из стекла подойдут к любому интерьеру. 2)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]-такие как козырьки на растяжках,козырьки в триплекс. Стеклянные козырьки приобретают по той причине, что они не только защищают входную дверь от погодных сюрпризов, но и элегантно смотрятся на любом фасаде. 3)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] –они включают в себя офисные перегородки,перегородки для банков,душевые перегородки и перегородки в интерьер. Стеклянные перегородки становятся неотъемлемой частью современных офисов, торговых центров, развлекательных и спортивных учреждений. Перегородки из стекла придают прозрачность помещениям любой планировки. 4)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] -стеклянные лестницы и лестничные ограждения из стекла, а также ограждения балконов и второго света — это прекрасное, современное решение, как для офисных и развлекательных центров, так и для дач или частных домов. Нам будет приятно видеть у нас на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
steklodelbfv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 21:11   #5
gietpudacmu1971
Пользователь
 
Мужчина
 
Регистрация: 12.02.2018
Адрес: Белгородская область
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию Знакомый посоветовал отличный сайт который предоставляет такую услугу как

Знакомый посоветовал отличный сайт который предоставляет такую услугу как [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
gietpudacmu1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 04:30   #6
kapriolpqn
Пользователь
 
Женщина
 
Регистрация: 11.04.2017
Адрес: Korea
Сообщений: 254
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях


По умолчанию стекло в двери

Доброго времени суток дамы и господа!

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

Наша контора занимается свыше 10 лет продажей изделий из стекла в городе Минске.Вот основные виды подукции ,которую мы можем предложить вам:

1)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] –это распашные,раздвижные двери и входные группы. Стеклянные двери преображают и визуально расширяют помещение. Оригинальный внешний вид и визуальная легкость дверей из стекла подойдут к любому интерьеру.

2)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]-такие как козырьки на растяжках,козырьки в триплекс. Стеклянные козырьки приобретают по той причине, что они не только защищают входную дверь от погодных сюрпризов, но и элегантно смотрятся на любом фасаде.

3)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] –они включают в себя офисные перегородки,перегородки для банков,душевые перегородки и перегородки в интерьер. Стеклянные перегородки становятся неотъемлемой частью современных офисов, торговых центров, развлекательных и спортивных учреждений. Перегородки из стекла придают прозрачность помещениям любой планировки.

4)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] -стеклянные лестницы и лестничные ограждения из стекла, а также ограждения балконов и второго света — это прекрасное, современное решение, как для офисных и развлекательных центров, так и для дач или частных домов.
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]
kapriolpqn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Последние темы раздела
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
купить дверцы для душевой кабины gustavohys Больничные листы 6 16.02.2018 04:52
перегородки офисные стеклянные gustavoxan Больничные листы 0 07.02.2018 21:47
колосаль про фунгицид купить agrohimcup Больничные листы 0 06.02.2018 15:19
минеральные удобрения купить agrohimtrg Больничные листы 0 02.02.2018 19:56
минеральные удобрения купить минск agrohimjyv Больничные листы 0 02.02.2018 09:14


Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +4.

Copyright © 2009-2014 Все права на расположенные на сайте материалы, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумБухгалтеров.Ру.